Minggu, 28 September 2014

Shokyuu Kaiwa Course no Jugyoo no Summary 12

第12回
1. Evaluation
     (1) How to introduce " my self "
          Ex. 
                Konbanwa , doomo , hajimemashite
                watashi no namae wa , ....... des.
                Mulawarman daigaku , i gakubu no gakusei des .
                ........ kara kimashita .
                Doozo yoroshiku .
   (2) Examples of asking
         a ) Samarinda wa , atsui deska ?
         b ) Nihon wa , ima , atsui deska ? / samui deska ?
         c ) Tori zoo sui ga suki deska ?
         d ) Indonesia go no benkyoo wa , muzukashii deska ?
         e ) Nihon no uchi wa , doko deska ?
         f ) Onii san wa , imaska
         g ) Kyoo wa , jugyoo ga arimashitaka ?
         h ) Kinoo wa , doko ni ikimashitaka ?
         i ) Itsumo , nichi yoobi wa , doko ni ikimaska ?

   (3) useful expression
          a ) Anoo , sumimasen , moo ichido ....

2.Adjectives
   SOAL 1   Say in Japanese
          a) Na-Adj Group :    sehat , terkenal , rajin , ramai
          b) I -Adj Group   :     baru , panjang , kuat , tinggi (badan)
                                            hitam , merah , putih , biru
                                            cepat , besar , murah , ramah
   SOAL 2  Say in Japanese 
                   besar dan berat 
                   tinggi(badan) dan keren 
                   rajin dan pintar
                   murah , cepat dan enak 
3. How to Use " adj " as modifier ;  adj + noun
    Example 
          (1) karai yakimeshi
          (2) yasui zubon
          (3) yasashii sensei
          (4) majime na hito
          (5) nigiyaka na machi
          (6) ooki kute omoi

Example
          (1) Rudi san wa , [ karai yakimeshi ] ga suki des .
          (2) Kinoo , ichiba de , Rudi san wa , [ yasui zubon ] o kai mashita .
          (3) Watashi no sensei wa , totemo  [ yasashii sensei ] des .
          (4) Ano hito mo amari  [ majime na hito ] dewa arimasen .  
          (5) Koko wa , totemo  [ nigiyaka na machi  ] des .
          (6) Rudi san no kaban wa , ooki kute omoi des. 

4 . Special Guest (3 japanese students ) talk & sing songs together
Jumat, 26 September 2014

Shokyuu Kaiwa Course no Jugyoo no Summary 11

第 11回
1. Evaluation
      (1) Verb-tai des : to say to represent " My " wants . and its changes ..
             tabe TA I des                   tabe TA KUNAI des
             tabe TA KATTA des       tabe TA KUNA KATTA des.
Example
            Hayaku kaeri TAI des .
           Anita san to ai TAI des .

SOAL Say its changes .
            iki mas
            mi mas
            kai mas
            benkyoo shi mas

2. Adjectives
 
    2-1 < i - Adjectives >
       takai ,       yasui ,    tooi  ,      chikai ,        ii / yoi ,       warui ,        atsui
       tsumetai , samui ,   hiroi  ,     semai ,        hayai ,         osoi ,          akarui
       kurai ,       nagai ,   mijikai ,  atarashii ,    furui  ,          ookii ,         chiisai
       hikui ,       takai  ,   omoi ,     karui ,          tsuyoi ,        yowai ,        muzukashii
       yasashii ,  yasashii  ,             atama ga ii , awaii ,          kakko ga ii , ureshii
       isogashii,  oishii ,    amai ,    karai ,           suppai ,       shoppai ,      nigai
       akai  ,       shiroi ,    kuroi ,    aoi ,              se ga takai , se ga hikui 

Example
       (1) Tomodachi no uchi wa , koko kara totemo   too  i                des.
        → Tomodachi no uchi wa , koko kara amari     too kuna i        des.
        → Tomodachi no uchi wa , koko kara totemo   too katta .        des.
        → Tomodachi no uchi wa , koko kara zenzen   too kuna katta des.

      (2) Butsuri to kurabete , kagaku no tesuto wa , totemo muzukashi katta des.
              to kurabete : compare with

      (3) Anita san wa , totemo kawai kute atama ga ii des .
              kawai kute atama ii : cute and clever

      (4) Mahakam gawa wa , Indonesia de , ichiban hiroi des .
            ichiban : most

      (5a) Atama ga itakatta kara , daigaku ni , iki masen deshita .
              kara : because of ....

      (5b) Daigaku ni , iki masen deshita . Nazenara atama ga itakatta kara des.
            Nazenara ..... kara des . : because of .......

SOAL Make a sentence using i-adj , totemo , amari ... , zenzen ....,  ichiban.
              1 )
              2 )
              3 )
              4 )
              5 )

2-2 < na - Adjectives >

        yuumei na  ,      benri na ,              genki na ,         sizuka na ,       juuyou na
        taisetsu na  ,      nigiyaka na ,        shinsetsu na ,   fukuzatsu na ,  kantan na
        hen na ,             kouritsu teki na ,  majime na ,      kirei na  ,         kouka teki na
        ronri teki na ,  

Example
       (1) Anita san wa , kirei de majime des .
               kirei de majime : cantik dan rajin

SOAL Make a sentence using Na-adj , , totemo , amari ... , zenzen ....,  ichiban.
              1 )
              2 )
              3 )
              4 )
              5 )

3. Karaoke ( Japanese Version )
         Naik naik ke puncak gunung ,   bangun tidur ,    1000 alasan

Selasa, 23 September 2014

Shokyuu Kaiwa Course no Jugyoo no Summary 10

第 10回
1. Evaluation
     SOAL
          Kyoo wa , Ka yoobi deska ?
          Asatte wa , nan yoobi deska ?
          Kyo wa , isogashikatta deska ?
          Kyo wa , atsukatta deska ?

2.
   WORDS
          spuun :
          naifu :
          fooku :
          petto botoru :
       
          kuchi hige :
          ago hige :

          matsu ge : ma buta :
          mimi tabu :
          fukurahagi :
          nikibi :

          kodomo ga deki mashita / ninshin shimashita .

Useful Expression :
    Form : Verb + ( mas ) tai des ; to discript "My" wants / intent / hope
          (1) iki mas .    →  iki tai des .
          (2) tabe mas . →   tabe tai des .
          (3) mi mas .   →   mi tai des .

  Examples
          (1a) Ashita , toshokan ni Watashi wa iki mas .
         Tomorrow , I am going to / have a plan to go to the Libraly .
          (1b) Ashita , toshokan ni Watashi wa iki tai des .
                  Tomorrow , I want / intend to go to the Libraly
          (2a) Pramuka no yatai de , yakisoba o Watashi wa tabe mas .
         I ( in custom / have a plan ) take a fried noodle at the Resto Pramuka .
          (2b) Pramuka no yatai de , yakisoba o Watashi wa tabe tai des .
                  I want / intend to take a fried noodle at the Resto Pramuka .

  〜 mas .     represents omeone' doing objectively . .
  〜 tai des . represents My mind / feeling / passion

Remind again WORDS below
              atsui des. samui des. itai des . isogashii des .etc
These are into " Adjective " Group..
Adjectives are Word Group which is used to write " speaker's feeling "
thus , < 〜 tai des . > also follows [ i-adj changes ] .
( menkatasifatkan kata kerja )

                    Time               Positive                Negative
                  present          tabe ta i des .           tabe ta kuna i des .
                  past               tabe ta katta des .     tabe ta kuna katta des .

Compare !
   speak  ⇒ speaking / spoken
   exite   ⇒  exiciting / exited

SOAL Pronouce < 〜 tai des . > changes using th words below
           (1) kaeri mas : to go back
           (2) kai mas : to buy
           (3) oki mas : to wake up
           (4) ne mas : to sleep
           (5) benkyoo shi mas to study

SOAL
          (1)                          Rudi san wa ,    Anita san to      deeto shi mas .
          (2) Nichi yoo bi ,   Rudisan wa ,     Anita san to      deeto shi mas .
          (3) Ima                   Rudi san wa ,    Anita san to      deeto shi teimas .
          (4) Kinoo               Rudi san wa ,    Anita san to      deeto shi mashita .
          (5) Kinoo               Rudi san wa ,    Anita san to      deeto shi teimashita .

          (1)                        Watashi wa ,       Anita san to      deeto shi mas .
          (2) Nichi yoo bi , watashi wa ,        Anita san to      deeto shi mas .
          (3) Ima                 Rudi san wa ,      Anita san to      deeto shi teimas .
          (4) Kinoo             Rudi san wa ,      Anita san to      deeto shi mashita .
          (5) Kinoo             Rudi san wa ,      Anita san to      deeto shi teimashita .